Du er her: Albinisme» NFFA» NFFA sine mål

NFFA sine mål


Vårt formål:

NFFA er en interesse- og medlemsorganisasjon for Albinisme. Foreningen jobber for likepersonarbeid, interessepolitiske spørsmål rundt Albinisme og er en møteplass for medlemmene. NFFA driver informasjonsarbeid til offentlige aktører og samfunnet generelt, og er en pådriver for å få etablert et nasjonalt/nordisk forskningsmiljø for albinisme.

Våre verdier: Likeverd, inkludering og synlighet

 

Visjon:

Vi skal være ledende på Albinisme i samfunnsspørsmål og bidra til å fremme forskning og etablere helhetlige tilbud for personer med albinisme og deres støttepersoner.
Vi skal være en talsperson innenfor albinisme med reell innflytelse på alle samfunnsområder.