Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler» Førstelinjetjenesten

Synskontakt

Kommunens synskontakt arbeider i nært samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Fylket.

Synskontaktens arbeidsoppgaver:
  • Gi råd og veilede brukere

  • Oppdage nye brukere

  • Kartlegge behov i brukerens nærmiljø

  • Henvise til riktige fagpersoner

  • Øke brukers bevissthet om egne ressurser og muligheter

  • Selvstendig utprøving av ADL hjelpemidler

  • Opplæring i bruk av hjelpemidler

  • Begrunne søknader for brukeren

  • Oppfølging av tiltak ved hjemmebesøk


(Kilde: se lenk Sortimentkatalog ADL hjelpemidler)