Synskontakt

Ordningen med synskontakter er frivillig for kommunene. Den er ment å utgjøre en samarbeidsform mellom kommunen og hjelpemiddelsentralen (NAV). Synskontakt er hjelpemiddelsentralenes kommunale kontaktpersoner på området syn og er knyttet til formidling av enklere synstekniske hjelpemidler. De kommunale synskontaktene kan ha ulik yrkesbakgrunn, men har opplæring i syn og konsekvenser av synshemming. 

Kommunens synskontakt arbeider i nært samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Fylket. 

Synskontaktens arbeidsoppgaver:
Gi råd og veilede brukere 
Oppdage nye brukere
Kartlegge behov i brukerens nærmiljø
Henvise til riktige fagpersoner
Øke brukers bevissthet om egne ressurser og muligheter
Selvstendig utprøving av ADL hjelpemidler
Opplæring i bruk av hjelpemidler
Begrunne søknader for brukeren
Oppfølging av tiltak ved hjemmebesøk