Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler

Datautstyr

Har ditt barn behov for datautstyr på skolen og/eller hjemme, er en god start å ta kontakt med synskontakten i kommunen. Kontakten har kjennskap til forskjellige typer terminaler og utstyr til maskinen, og kan finne frem til en løsning som passer barnets behov. Synskontakten er også behjelpelig med å søke på utstyret. Søknaden sendes til din lokale hjelpemiddelsentral.

Det finnes også ulike pultsystemer på markedet. Et av disse er ”HANDY” modulpultsystem.
"HANDY" Modulpultsystem er et modulsystem med integrerte kontakter og elektrisk styrt skråplate (joystick) slik at en kan kombinere både skråplate, lese tv og datautstyr + tavlekamera, uten å flytte på stolen. I motsetning til andre modulsystemer får man her en arbeidsplass som tar minimalt med plass:
  • Store kveiler med skjøtekabler forsvinner

  • Skråplaten justeres med et tastetrykk

  • Alt teknisk utstyr nås og kan brukes effektivt

  • Brukeren får en korrekt sittestilling (for å unngå belastningsskader)

  • Dette arbeidsbordet er CE-godkjent. Det kan leveres via HMS og blir dekket av Rikstrygdeverket på vanlig måte.
Er du voksen og har behov for PC, er synskontakten i kommunen gjerne stedet du starter med en forespørsel. Disse er "til for deg". Ha som hovedregel at du dokumenterer alle dine argumenter når du er klar til å søke. I utgangspunktet dekkes PC kun for voksne som trenger maskinen til å holde seg oppdatert (lese aviser etc) og for de som har behov for PC i forbindelse med foreningsarbeid. Ta kontakt med Aetat dersom du har behov for dataopplæring.