Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler

Belysning

Synshemmede kan ha spesielle belysningsbehov som er en direkte følge av synshemningen og som ikke tilfredstilles av det normale belysningsutstyr. Det kan skyldes behovet for en unormalt kort næravstand ved for eksempel lesing, forøket lys- og/eller kontrastbehov eller spesiell grad av nærsynthet.

Stønad til belysningsutstyr
Synshemmede med korrigert visus på 6/18 (svaksynt) eller dårligere på beste øye kan gis stønad til tilrettelegging av allmennbelysning og punktbelysning utover det som kan anses å være normalbelysning i hjemmet. Behovet for slikt utstyr skal være dokumentert av fagpersonell, vanligvis synskontakten i kommunen. Den kommunale synskontakten kan også være behjelpelig med å søke på utstyret.