Du er her: Albinisme» "Å leve med albinisme"» Ungdomstid

Identitet, godta seg selv, selvtillit, utseende

Vi innser at vårt utseende tiltrekker seg oppmerksomhet. Når vi får oppmerksomhet for vårt utseende er det for det meste av negativ art. Vi har identifisert oss med egen kropp og godtatt oss selv som vi er, men vi sliter med at andre ikke godtar oss.

I ungdomstiden er det viktig å bygge opp egen selvtillit for å fungere sosialt og ha et ballansert følelsesliv. Dette er problematisk på grunn av reaksjoner fra andre. Eksempler. Folk står i stedet for å sitte ved siden av oss på bussen. Folk reiser seg og flytter seg til et annet sete når det blir ledig. Folk slenger dritt når de tror vi ikke hører dem osv. Dette er en gjør det vanskelig for utvikling av selvtillit, reaksjonene er ubegrunnede og danner et grunnlag for negative spekulasjoner.