Identitet, godta seg selv, selvtillit, utseende

De som lever med albinisme innser at utseende og synshemning tiltrekker seg oppmerksomhet, og noe av oppmerksomheten man får er dessverre av negativ art. Mange har få problemer med å akseptere sitt sjeldne utseende og synshemning. Utfordringen er at man ikke opplever den samme aksepten fra en del mennesker rundt seg.

I ungdomstiden er det derfor viktig å bygge opp egen selvtillit for å ha det bra sosialt, og for å ha et balansert følelsesliv. Det kan det være godt å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som en selv. 

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) arrangerer samlinger hvor unge synshemmede får muligheten til å utveksle tanker og erfaringer rundt det å være ung og synshemmet, møte nye og gamle venner, prøve en rekke spennende aktiviteter, delta i interessepolitisk arbeid og mye, mye mer. Arrangementene har alltid litt faglig innhold også, som kan være nyttig for synshemmede, for eksempel rettigheter, utdanning, arbeid, identitet og stil etc. NBfU drives av unge frivillige unge synshemmede mellom 14 og 35 år, og mange av dem har fått erfaringer som man har hatt god nytte av senere i livet gjennom å engasjere seg som tillitsvalgte. For mer informasjon se: www.nbfu.no 

Norges Blindeforbunds Barne- og Ungdomsavdeling arrangerer også leire flere ganger i året for synshemmede i alle aldre. For mer informasjon se: https://www.blindeforbundet.no/internett/tilbud-og-tjenester/barn-og-ungdom