Du er her: Albinisme» Kontakt oss» Innmelding NFFA

Innmelding NFFA

Opplysningene som gis er til internt bruk i foreningen og vil ikke bli benyttet av andre enn NFFA. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre for markedsføring eller lignende.

Vi takker for din interesse i Norsk Forening for Albinisme!


Medlemskontingenten er for 2015 satt til 200 kr pr. år for enkeltmedlemmer og 300 kr pr. år for familiemedlemskap. Familiemedlemskap gjelder når det er minimum to medlemmer på samme adresse.
Nye regler fra departementet i 2014 krever at vi registrerer fødselsdato på alle medlemmer. Dette vil vi samle inn separat da da mange ikke liker å sende dette på et web-skjema. (Hvert enkelt registrert medlem teller i nytt medlemsregister.)
Medlemskap gir bl.a. rett til subsidiert deltakelse på medlemssamlinger for alle som er registrert i medlemskapet. En person som ikke står registrert som medlem (i familiemedlemskap eller som selvstendig), vil bli fakturert full pris for deltakelse på aktiviteter.

Om familiemedlemskap velges, husk å oppgi navnet på minst ett familiemedlem i tillegg til ditt eget i "Evt. andre personer i familiemedlemskap"-feltet nederst på skjemaet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ved familiemedlemskap:
Vennligst legg til personer ved å fylle inn:
Navn, fødselsår, har albinisme eller ikke...

Benytt evt. + for å legge til felt for ny person. X for å slette.


Vennligst klikk i boksen: I'm not a robot !