Du er her: Albinisme» Hva er albinisme

Øynene

Hos mennesker med albinisme har øynene flere forandringer som skyldes mangel av pigment.

Den fargede ringen rundt pupillen, regnbuehinnen eller iris, som normalt er brun eller blågrå, mangler pigment. Dette medfører at øyet blir svært lysømfintlig. I et normalt øye kommer lyset inn gjennom pupillen og bildet fanges opp bakerst i øyet, på netthinnen. Pupillen blir større i dunkel belysning for å slippe inn mer lys. Når øyet utsettes for lys, blir pupillen liten. Når regnbuehinnen mangler pigment blir denne blenderfunksjonen i øyet svært redusert. Øyet slipper inn for mye lys selv om pupillen blir liten i dagslys. Graden av lysømfintlighet kan nok variere noe fra person til person, men for de fleste med albinisme vil selv vanlig dagslys være for sterkt for øynene, selv innendørs. Det fører til at en myser med øynene og evnen til å se blir dårligere, rett og slett fordi en er blendet. Det kan sammenlignes med ubehaget ved å gå på fjellet i påskesola uten solbriller.

Øynene er ikke røde. Det er en myte at ”albinoer” har røde øyne. Når det brune pigmentet melanin mangler i regnbuehinnen, får den en blek blå-grå farge og blir mer gjennomsiktig enn ellers. På fargebilder tatt med blits kan øyet derfor se rødt ut, fordi en ser fargen fra blodkarene i øyebunnen gjennom både pupiller og regnbuehinner.

Netthinnens staver og tapper mangler også pigment hos de med albinisme. Det vil en øyelege kunne se med et oftalmoskop. Den ”gule flekken” på netthinnen, der synscellene sitter ekstra tett og som sørger for skarpsynet, er ikke synlig. I tillegg til mangel av pigment i netthinne og regnbuehinne, gjør pigmentmangelen på forunderlig vis at synsnerven ikke utvikler seg normalt. Til sammen medfører dette svaksynthet. Grad av svaksynthet kan variere noe, men ligger ofte rundt visus 0,1-0,2 dvs det man kaller 10-20% syn. Enkelte har godt nok syn til å ta bilsertefikat (Visus minst 0,5 på ett øye).

Albinisme medfører i tillegg ufrivillige øyebevegelser såkalt nystagmus, der øynene flakker fra side til side. Man vet ikke helt årsaken til dette, men det er mest sannsynlig en følge av svaksyntheten. Nystagmus kan forekomme også hos mennesker uten albinisme.