NAV Hjelpemiddelsentralen

Det er en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. De er ressurs og kompetansesenter innen formidling av hjelpemidler og tilrettelegging. 

Hjelpemiddelsentralen har kompetanse om funksjonshemming/svaksynthet og muligheter for tilrettelegging, hjelpemidler osv. Synspedagog, ergoterapeut, øyelege eller andre fagpersoner kan gi råd om hvilke hjelpemidler som kan være akutelle, men utprøving av hjelpemidler kan også foregå direkte ved den lokale NAV Hjelpemiddelsentral. Det kan være en fordel å ha en kontaktperson på Hjelpemiddelsentralen (person med spesialområde synshjelpemidler) som en kan kontakte direkte og gjøre avtale om å besøke Hjelpemiddelsentralen for utprøving av hjelpemidler. 

 

Aktuelle hjelpemidler ved svaksynthet er nevnt i et annet kapittel (Hjelpemidler). Hjelpemidlene som kan søkes om via hjelpemiddelsentralen finnes også på nett eller i katalog www.hjelpemiddelkatalogen.no   www.adaptor.no

Alle søknader om hjelpemidler rettes til fylkets NAV Hjelpemiddelsentral. Søknad kan skrives av spesialpedagogen i skole/barnehage, av ergoterapeut eller annen. Søknad kan også skrives av bruker eller foresatt så lenge det er vedlagt erklæring fra fagperson som attesterer diagnose og eller behovet for hjelpemiddel. Skjema "Søknad om Synshjelpemidler" finnes på NAV s hjemmesider.

Synshjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen tildeles kun brukere som har vært hos øyelege, rg er ferdig medisinsk behandlet. Det er også et krav om grad av svaksynthet (dvs Visus 0,3) for å kunne søke om hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. I søknaden gis beskrivelse av funksjon og problem. Legg ved kopi av øyelegens rapport og kopi av brilleseddel. 

 

www.nav.no