Du er her: Albinisme» Nyheter og artikler» Medlemsundersøkelsen 2004

Resultater - medlemsskap

NFFA hadde en tilstrømning av nye medlemmer for to og tre år siden. Bortsett fra det og fra de som ble medlemmer helt i starten ser det ut til at vi har hatt et jevnt tilsig av et par nye medlemmer i året. Noen slutter også, så selv om det her ser ut som om vi hele tiden øker medlemsmassen, så er faktum at den i løpet av de to siste årene har sunket fra ca. 80 til 67. 67 er antallet betalte kontingenter i 2003.

Av NFFAs 67 registrerte medlemmer har 44 sendt skjemaet i retur. Dette gir oss en respons på samlet sett 65,7%.

Medlemskategori:

Antall. Prosent.
A Person med albinisme. 16 42,11
B Foreldre/søsken til A. 15 39,47
C Øvrig famile tilhørende A. 6 15,79
D Støttemedlem. 1 2,63
Ugjyldige: 6
Totalt: 44 100,00

Som vi ser så utgjør A og B de største kategoriene. Ut fra det er det rimelig å regne med at A kategorien i tillegg til barn med albinisme av B medlemmene gjør at mennesker med albinisme utgjør den største gruppen i NFFA.


Hvor lenge har du vært medlem?
Antall år i foreningen Antall: Prosent:
1 2 5,56
2 6 16,67
3 6 16,67
4 2 5,56
5 2 5,56
6 2 5,56
7 3 8,33
8 2 5,56
9 2 5,56
10 9 25,00
Totalt: 36 100,00
Invalide: 8