Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler» Førstelinjetjenesten

Ergoterapeut

Personer som trenger hjelp i form av tekniske hjelpemidler eller tilpasning av leilighet for å kunne fungere godt i eget hjem, kan ta kontakt med ergoterapeuten i kommunen.

Ergoterapeuten:
  • bidrar i kartlegging av evnen til å utføre daglige gjøremål i hjemmet, innen arenaene arbeid/skole/utdanning og fritid

  • vurderer og setter i gang aktuelle tiltak som for eksempel funksjons- og ADL trening

  • gir veiledning med tanke på å finne alternative rutiner og måter å utføre aktiviteter på, samt veiledning om tilrettelegging i hjemmet, nærmiljøet og arbeidsplassen

  • formidler tekniske hjelpemidler


(Kilde: ergoterapeut nettside)