Lysskjerming

Lysskjerming av vindu og lysskjerming av bil.

Lysskjerming vindu:
Et eksempel er utvendige rullegardiner av merket TUNDRA SCREEN, som ikke slipper inn mer enn ca. 10 % lys.

En annen type egnet lysskjerming er EDB-persienner. Dette er persienner av høyere kvalitet, der lyset kan reguleres, snorhullene overlapper. En matt mørk farge på persiennene er å foretrekke.

Lysskjerming bil:
Solfilm til bil føres hos flere firmaer i Norge. Bilvinduene demonteres før folien legges på vinduene. Folien klassifiseres per i dag ikke som hjelpemiddel - men som ekstrautstyr til bil.