Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler

Fysikalsk behandling

Til tider opplever albinister, små som store, hodepine som følge av stiv og øm nakke/skuldre. Både mysing mot solen og konsentrering ved utførelse av ulike oppgaver – som lesing – kan over tid gi stiv nakke / skuldre.

I slike tilfeller kan trygden yte dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Det er et vilkår for rett til stønad at personen er henvist fra lege. Behandlingen må videre være av vesentlig betydning for sykdom og funksjonsevne, ref folketrygdloven paragraf 5-8.