Du er her: Albinisme» "Å leve med albinisme"» Ungdomstid

Kjærester

Kjæreste og forelskelse er viktig for tenåringer. Dette er alderen for det første møtet med denne delen av voksenlivet. For tenåringer er utseendet viktig, kanskje fordi man er i en prosess der egen identitet skal utvikles. Utseendet er en del av denne identiteten og det fungerer i mange tilfeller som en uttrykksform for valg av livsstil og holdninger for øvrig, særlig hos tenåringer som ofte har markeringsbehov. Her stiller mennesker med albinisme mindre fritt. Utvikling av selvtillit er i tenåringstiden ofte sterkt knyttet opp mot utseende. På samme måte er valg av kjæreste ofte noe som sier noe om egen identitet, derfor blir utseendet til kjæresten man velger av tilsvarende betydning.

Vår konklusjon er at mennesker med albinisme oppfattes å ha et utseende som er mindre attraktivt enn gjennomsnittet. Særlig for gutter fordi en gutt står lenger vekk fra det mørke skjønnhetsidealet for menn, enn jentene gjør fra det blonde skjønnhetsidealet for kvinner.
Vårt samfunn er sterkt påvirket av det vestlige Hollywood-produserte skjønnhetsidealet. Dette trenger vi ikke å være enig i, men vi må likevel forholde oss til det. Det blir dessuten lite troverdig at de som faller utenom protesterer på grunnlag av generelle verdier.

Vi tror at utseendet med hensyn til det å få seg kjæreste er viktigere desto yngre man er, og at sjansene for at potensielle kjærester får øynene opp for andre sider av personen øker med alderen.
Vi tror også at viktigheten av hva vennene ens synes om kjæresten din svekkes med alderen.
Vi tror at mange i tenårene vegrer seg for å ha en kjæreste med albinisme fordi de er redde for hva vennene deres synes om det.

Vi tror at det er vanskeligere å få seg kjæreste for mennesker med albinisme enn gjennomsnittet. Dette fordi at en med albinisme må lete etter noen som synes det marginale utseendet er attraktiv blant dem personen passer sammen med.

Vi har konstatert at alle med albinisme som vi kjenner som har kjæreste, har synshemmede kjærester, gjerne som har albinisme selv.