Du er her: Albinisme» "Å leve med albinisme"» Ungdomstid

Venner

Med et marginalt utseende og svekket evne til øyekontakt og oppfattelse av kroppsspråk, bør mennesker med albinisme være sosialt offensive for å unngå isolasjon.

Som nevnt er fritidsaktiviteter viktig for oss, som for andre i samfunnet. Mobbing i oppveksten kan være hemmende og fungere hemmende fremover i tid. Det er viktig å bygge opp egen selvtillit og gi folk nye sjanser. Miljøskifte som for eksempel å begynne på videregående er en god mulighet for å få en ny start sosialt. Dette er en overgang som ikke lar seg reversere og som derfor kan slå begge veier. Det er viktig å forberede seg til dette og være bevisst på de utfordringene som ligger der. Man trenger et støtteapparat rundt seg. En familie som fungerer som en trygg havn i ryggen er en stor fordel. Dette er første gang man skal ut i verden på egenhånd. En stabil kontaktperson man kan dele inntrykk med og bearbeide opplevelser med er fordelaktig