Du er her: Albinisme» "Å leve med albinisme"» Ungdomstid

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er en av de aller viktigste kanalene for bygging av sosialt nettverk og etablering av nære relasjoner mellom venner og kjærester. For at det sosiale skal fungere må også selve aktiviteten fungere så man ikke marginaliseres i miljøet.Det er derfor viktig at individet får anledning til å prøve seg ubegrenset frem i å finne en aktivitet man liker og som egner seg.

Begrensede fritidstilbud er et problem for folk som bor mindre sentralt. Dette bør kompenseres med transport så langt det går. Mennesker med albinisme har begrensede muligheter til å besørge egen transport og har derfor behov for at foreldrene stiller ekstra opp i ungdomstiden. Dette kan utgjøre en belastning for foreldre.
Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for fritidsaktiviteter for mennesker med albinisme, men lagidrett kan være problematisk hvis svake prestasjoner får konsekvenser for andre enn en selv. Av idrett anbefales gruppeorganisert individuell idrett som ski, friidrett, svømming og kampsport.