Fritidsaktiviteter

La gjerne barnet ta del i ulike fritidssysler da godt vennskap ofte kommer i gang gjennom dette samtidig som ”det er alltid godt å være god i noe”.

Under dette punktet håper vi at alle tar oppfordringen fra både voksen gruppa og ungdomsgruppa under dette likemannsarbeidet på alvor: Gi barnet muligheter i stedet for begrensninger!! Det er tross alt bedre at barnet finner ut hva som fungerer ut av det de ønsker for seg enn at vi foreldre forteller dem at dette er noe som er for vanskelig for dem!

Noen eksempler på hvilke fritidsaktiviteter barna til de i gruppa var med i/har gjort:

- Svømming
- Ridning
- Kampsport
- Skøyter
- Ski
- Dans
- Korps