Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler» Andrelinjetjenesten

Hjelpemiddelsentralen

Alle søknader om hjelpemidler rettes til din lokale hjelpemiddelsentral. Synshjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen tildeles kun brukere som har vært hos øyelege, og er ferdig medisinsk behandlet.

I søknaden gis beskrivelse av funksjon og problem. Legg ved kopi av øyelegens rapport og kopi av brilleseddel. Når det gjelder strabismus, dekkes glass og innfatning inntil kr. 300 av trygdekontoret. Kun for barn under 18 år.


(Kilde: Hjelpemiddelsentralen)