Du er her: Albinisme» "Å leve med albinisme"» Ungdomstid

Ungdomstid

Gruppe 3: Ungdomstid
Samtale mellom tre tenåringer og foreningens leder som er i tjueåra.
Notater v. Joar Brakstad


Fritidsaktiviteter:

Fritidsaktiviteter er en av de aller viktigste kanalene for bygging av sosialt nettverk og etablering av nære relasjoner mellom venner og kjærester. For at det sosiale skal fungere må også selve aktiviteten fungere så man ikke marginaliseres i miljøet.Det er derfor viktig at individet får anledning til å prøve seg ubegrenset frem i å finne en aktivitet man liker og som egner seg.

Les mer om: Fritidsaktiviteter


Venner.

Med et marginalt utseende og svekket evne til øyekontakt og oppfattelse av kroppsspråk, bør mennesker med albinisme være sosialt offensive for å unngå isolasjon.

Les mer om: Venner


Identitet, godta seg selv, selvtillit, utseende.

Vi innser at vårt utseende tiltrekker seg oppmerksomhet. Når vi får oppmerksomhet for vårt utseende er det for det meste av negativ art. Vi har identifisert oss med egen kropp og godtatt oss selv som vi er, men vi sliter med at andre ikke godtar oss.

Les mer om: Identitet, godta seg selv, selvtillit, utseende


Kjærester.

Kjæreste og forelskelse er viktig for tenåringer. Dette er alderen for det første møtet med denne delen av voksenlivet. For tenåringer er utseendet viktig, kanskje fordi man er i en prosess der egen identitet skal utvikles. Utseendet er en del av denne identiteten og det fungerer i mange tilfeller som en uttrykksform for valg av livsstil og holdninger for øvrig, særlig hos tenåringer som ofte har markeringsbehov. Her stiller mennesker med albinisme mindre fritt. Utvikling av selvtillit er i tenåringstiden ofte sterkt knyttet opp mot utseende. På samme måte er valg av kjæreste ofte noe som sier noe om egen identitet, derfor blir utseendet til kjæresten man velger av tilsvarende betydning.

Les mer om: Kjærester


Yrkesvalg.

Vi ser ingen begrensninger med hensyn til yrkesvalg, bortsett fra de opplagte som har med synshemmingen å gjøre. Vi vet at arbeidsledighet er overrepresentert blant mennesker med albinisme. Vi tror dette kan ha med synshemming som hemmende faktor i utdanning. VI tror at det kan være en fordel i en jobbsøkeprosess å skille seg ut.

Vi innser at utdanning er ekstra arbeidskrevende for oss, derfor er det viktig å ligge i forkant og være målrettet, bevisst og reflektert i de valgene som gjøres. En god rådgiver er gull verdt.


Å bli selvstendig, stå på egne ben, flytte hjemmefra.

Å løsrive seg fra hjemmet er en av livets aller største overganger. Prosessen bør skje gradvis og hjemmet bør være noe trygt man har i ryggen. Albinisme medfører ingen begrensninger med hensyn til å flytte for seg selv, for eksempel på hybel. Man må selvfølgelig sørge for at det nye husværet har solskjerming, og at det ellers er tilrettelagt for en synshemmet person.
Det sosiale er svært viktig i denne overgangen for å hindre isolasjon. Å etablere seg sosialt på et nytt sted er en utfordring for alle. Å ha en stabil kontaktperson er som nevnt en fordel. Ellers må man, som nevnt være sosialt offensiv. Å være sjenert virker svært hemmende.