Lysskjerming

Lysskjerming av vindu og lysskjerming av bil.

Lysskjerming vindu:
Et eksempel er utvendige rullegardiner av merket TUNDRA SCREEN, som ikke slipper inn mer enn ca. 10 % lys. Rullegardinene er godkjent som hjelpemiddel ved Hjelpemiddelsentralen. Sortimentet varierer ved de ulike Hjelpemiddelsentralene i Norge.

En annen type egnet lysskjerming er EDB-persienner. Dette er persienner av høyere kvalitet, der lyset kan reguleres, snorhullene overlapper. En matt mørk farge på persiennene er å foretrekke.

Din lokale Hjelpemiddelsentral kan kreve at du har prøvd ut andre varianter først, som for eksempel persienner. For at Hjelpemiddelsentralen skal dekke utstyret, må man dokumentere at det er nødvendig og hensiktsmessig. I en søknad til Hjelpemiddelssentralen kan man for eksempel vise til at annen solavskjerming er prøvd ut, og sende med bekreftelse fra lege om at det medisinske grunnlaget er oppfylt. Synskontakt eller ergoterapeut i kommunen kan hjelpe deg med søknaden.

Lysskjerming bil:
Solfilm til bil føres hos flere firmaer i Norge. Bilvinduene demonteres før folien legges på vinduene. Folien klassifiseres per i dag ikke som hjelpemiddel - men som ekstrautstyr til bil. Søknaden behandles av Trygdeetatens bilkontor.
Søknaden innvilges dersom man kan dokumentere nødvendighet og hensiktsmessighet. Send med legeattest som viser at det medisinske grunnlaget er oppfylt. I utgangspunktet kan folie til bil innvilges en gang hvert 10. år, som regnes som nedbetalingstiden for bil og utstyr til bil i NAV. (Pris til stor bil anno 2010: ca 5000 kr).