NFFA Vedtekter

Vedtekter

Her kan du lese vedtektene for Norsk Forening For Albinisme - NFFA.

Se her for: Vedtekter NFFA


Fond til fremme av opplysing og forskning vedrørende Albinisme
Se her for: Info om opplysning og forskningsfond


Se her for: Vedtekter - Fond


^ Toppen

Denne siden ble sist endret: 06.09.2009