Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler» Førstelinjetjenesten

Førstelinjetjenesten

Ergoterapeut

Personer som trenger hjelp i form av tekniske hjelpemidler eller tilpasning av leilighet for å kunne fungere godt i eget hjem, kan ta kontakt med ergoterapeuten i kommunen.

Les mer om: Ergoterapeut


Synskontakt

Kommunens synskontakt arbeider i nært samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Fylket.

Les mer om: Synskontakt