Du er her: Albinisme» "Å leve med albinisme"» Skolealder

Skolealder

Gruppe 2: Skolealder Samtale i en gruppe med 7 deltagere, alle foreldre til skolebarn med albinisme.
Notater v. Sten Rune Sterner


Skolestart:

Skolestart er en tid som gjerne krever ganske mye av foreldrene til barn med albinisme, men er man tidlig ute og tar kontakt med skole, PP tjeneste, synspedagog osv. så kan både barn og foreldre få en langt lettere start på sin nye tilværelse som skoleungdom.

Les mer om: Skolestart


Etter skolestart

Hva skal man gi av informasjon til andre elever og foreldre? Hvor nøye skal man informere om albinisme? Behovet for informasjon er vel alltid et ”hett” tema, noen synes det å informere kan legge mer press på en skolesituasjon for barnet enn strengt tatt nødvendig, mens andre synes det hjelper.

Les mer om: Etter skolestart


Hjelpemidler:

Behovet for hjelpemidler øker med klassetrinnene, så pass på å ha regelmessige møter med skole, PP tjeneste og synspedagog om dette økende behovet.

Les mer om: Hjelpemidler


Venner hjemme og i skolen:

Det kan være en god ting å tenke igjennom bo situasjonen sin i god tid før barnet begynner i skolen slik at denne tiden blir så stabil som mulig for barnet. Dette fordi barnet med dette får ta nytte av at nærmiljøet har ”vennet” seg til at det er et barn som ser ”annerledes” ut den dagen det begynner i skolen. Barnet vil med dette også ta med seg de vennene de har hjemme og på fritiden.


Fritidsaktiviteter:

La gjerne barnet ta del i ulike fritidssysler da godt vennskap ofte kommer i gang gjennom dette samtidig som ”det er alltid godt å være god i noe”.

Les mer om: Fritidsaktiviteter


Mobbing:

Dette er et stadig tilbakevendende problem for barn med albinisme og det er nok også det problemet som stikker dypest i dem. Å se ”annerledes” ut har dessverre aldri vært særlig akseptert i samfunnet vårt så å se noen snarlig slutt på det er vel heller ikke så lett.

Les mer om: Mobbing