Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler

Aktuelle hjelpemidler og tjenester

Brukere som er definert synshemmet har rett på å få tilpasset hjelpemidler for å fungere i dagliglivet, skole og arbeid. Offentlige godkjente optikere eller øyeleger kan gi klassifisering av synshemning.


Når bruker har behov for hjelpemidler, går første kontakt til synskontakt eller ergoterapeut (førstelinjetjenesten). Denne avklarer behov i samarbeid med bruker, og bistår med søknad til Hjelpemiddelsentralen (andrelinjetjenesten). Førstelinjetjenesten er også behjelpelig med formidling og eventuell søknad til for eksempel kurs ved Kompetansesenteret (tredjelinjetjenesten). Praksis kan avvike i de ulike fylkene.

Belysning

Synshemmede kan ha spesielle belysningsbehov som er en direkte følge av synshemningen og som ikke tilfredstilles av det normale belysningsutstyr. Det kan skyldes behovet for en unormalt kort næravstand ved for eksempel lesing, forøket lys- og/eller kontrastbehov eller spesiell grad av nærsynthet.

Les mer om: Belysning


Briller

Det fins mange forskjellige typer filterglass og forstørrelsesglass på markedet. Filterglass hjelper mot lysømfintligheten. Det gjør for så vidt også ”vanlige” mørke solbriller, men det kommer helt an på hvor lysømfintlig man er. Ved å kontakte en optiker vil du finne en brille som passer ditt behov.

Les mer om: Briller


Kontaktlinser

Når det gjelder kontaktlinser, har utviklingen vært enorm de siste årene. Man kan få myke linser med irisfarging (opake linser), som vil hjelpe mot lysømfintligheten.

Les mer om: Kontaktlinser


Datautstyr

Har ditt barn behov for datautstyr på skolen og/eller hjemme, er en god start å ta kontakt med synskontakten i kommunen. Kontakten har kjennskap til forskjellige typer terminaler og utstyr til maskinen, og kan finne frem til en løsning som passer barnets behov. Synskontakten er også behjelpelig med å søke på utstyret. Søknaden sendes til din lokale hjelpemiddelsentral.

Les mer om: Datautstyr


Fysikalsk behandling

Til tider opplever albinister, små som store, hodepine som følge av stiv og øm nakke/skuldre. Både mysing mot solen og konsentrering ved utførelse av ulike oppgaver – som lesing – kan over tid gi stiv nakke / skuldre.

Les mer om: Fysikalsk behandling


Lysskjerming

Lysskjerming av vindu og lysskjerming av bil.

Les mer om: Lysskjerming


Solbeskyttelse

Som solbeskyttelse foreslår Statens strålevern solkrem, solbriller, beskyttelse av klær, caps eller hatt og opphold i skyggen.

Les mer om: Solbeskyttelse


Søke jobb

Når du skal søke jobb er det mange faktorer som spiller inn. Du søker gjerne jobb ut i fra utdannelse, erfaring, interesser eller personlige grunner.

Les mer om: Søke jobb