Du er her: Albinisme» Lysluggen

Lysluggen - et nyhetsbrev fra NFFA


Lysluggen detaljvisning:

Tilbake

 

 
1
Fil:   Lysluggen_2013-2.pdf
: 4549019
        
Lysluggen utgave 2 år 2013

Lysluggen NR. 2 2013 – OKTOBER
Innholdet omfatter blant annet følgende:
European Days of Albinism

NOAH i San Diego 2014

IDA’s SIDER: Nyheter, informasjon, siste nytt fra NBF mm

Referater fra Medlemssamlingen 2013 - "Grenseløse muligheter"
- Personprofiler: Eva Elida Skråmestø og Bent Kyllesdal
- Høgskolen i Buskerud har hatt et prosjekt om bruk av iPad for synshemmede, og prosjektleder Irene Langeggen gjorde rede for resultatene av prosjektet.
- Smart bruk av moderne teknologi hvor Magnus Kroken delte sine erfaringer rundt bruk av kikkerter, digitalkameraer, apper, nettbrett, programmer med mer som kan brukes som nyttige hjelpemidler til en mer aktiv hverdag.
- Forskning presentert på Europasamlingen i Paris.
- Felles guidet tur i dyreparken.
- Fysisk aktivitet: erfaringer og muligheter presentert av Kjersti Lium
- Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) hvor Teamleder Tor Erik Nyquist fortalte om tilbudet til sysnhemmede.
- Bjørn Roger Johansen og Kristin-Michaela Reidarson fortale om aktivitetstilbud til barn, ungdom og voksne med synshemming, og deres familier, i regi av Norges Blindeforbunds Ungdom, Norges Blindeforbund og Kristent arbeid blant blinde og svaksynte.

“Adults with albinism - get together”
Vi ønsker å arrangere julebord for medlemmer over 18 år i Oslo lørdag 23. november 2013. (adresse for påmelding korrigert i versjonen som nå ligger på websiden)

Tilbud i regi av Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB): Påskeleir

Medlemsamlingen 2014 blir 14. til 16. mars 2014 på Hurdalsenteret.FILA ER DENNE GANG 4,4MB

Tilbake