Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler» Tredjelinjetjenesten

Tambartun Kompetansesenter

Tambartun har mye av det samme tilbudet som Huseby. Se link til hjemmesiden for tjenestekatalog samt opplæringstilbud for 2004.

Tambartun kompetansesenter gir tjenester til synshemmede og deres nettverk i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

(Kilde: Tambartuns nettside)