Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler» Tredjelinjetjenesten

Huseby Kompetansesenter

Huseby Kompetansesenter gir tjenester til synshemmede og deres nettverk i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Husebys tjenestetilbud omfatter:
 • utredning og diagnostisering

 • utredning av hjelpemiddelbehov

 • veiledning og rådgivning

 • kurs for synshemmede brukere og foresatte/pårørende

 • kurs for personale/samarbeidspartnere

 • lokale kurs på hjemstedet

 • konferanser arrangert ved senteret

 • forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med praksisfelt, universitet og høyskole

 • læremidler, utviklet, tilrettelagt og produsert for grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole

 • autismeknutepunkt i det landsdekkende nettverket for autisme i samarbeid med Nordvoll skole i Oslo

 • informasjonsspredning gjennom artikler, ulike kataloger og rapporter, samt forelesninger ved nasjonale og internasjonale konferanser

 • internasjonalt samarbeid og forelesninger ved universitet og høyskoler


(Kilde: Husebys nettside)