Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler» Tredjelinjetjenesten

Tredjelinjetjenesten

Huseby Kompetansesenter

Huseby Kompetansesenter gir tjenester til synshemmede og deres nettverk i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Les mer om: Huseby Kompetansesenter


Tambartun Kompetansesenter

Tambartun har mye av det samme tilbudet som Huseby. Se link til hjemmesiden for tjenestekatalog samt opplæringstilbud for 2004.

Les mer om: Tambartun Kompetansesenter