Ergoterapeut

Personer som trenger hjelp i form av tekniske hjelpemidler eller tilpasning av leilighet for å kunne fungere godt i eget hjem, kan ta kontakt med ergoterapeuten i kommunen.

Ergoterapeuten bidrar i kartlegging av evnen til å utføre daglige gjøremål i hjemmet, innen arenaene arbeid/skole/utdanning og fritid.

Ergoterapeuten kan gi veiledning med tanke på å finne alternative rutiner og måter å utføre aktiviteter på, samt veiledning om tilrettelegging i hjemmet, nærmiljøet og arbeidsplassen. Formidler tekniske hjelpemidler/bistår i å søke hjelpemiddelsentralen.

 

I kommunen er ofte syns-/hørsels-kontakt ergoterapeuter.