Belysning

Synshemmede kan ha spesielle belysningsbehov som er en direkte følge av synshemningen og som ikke tilfredstilles av det normale belysningsutstyr. Det kan skyldes behovet for en unormalt kort næravstand ved for eksempel lesing, forøket lys- og/eller kontrastbehov eller spesiell grad av nærsynthet.
Det kan være f.eks ulike typer "uplights" som gir god allmenbelysning uten å blende, eller arbeidslys/punktbelysning.

Synshemmede med 1 Moderat synssvekkelse kan gis stønad til tilrettelegging av allmennbelysning og punktbelysning utover det som kan anses å være normalbelysning i hjemmet. Behovet for slikt utstyr skal være dokumentert av fagpersonell.