Du er her: Albinisme» Atuelle hjelpemidler

Aktuelle hjelpemidler og tjenester

Brukere som er i kategori 1 Moderat synssvekkelse har rett på å få tilpasset hjelpemidler for å fungere i dagliglivet, skole og arbeid. Offentlige godkjente optikere eller øyeleger kan gi klassifisering av synshemning.


Når bruker har behov for hjelpemidler, går første kontakt til synskontakt eller ergoterapeut (førstelinjetjenesten). Denne avklarer behov i samarbeid med bruker, og bistår med søknad til Hjelpemiddelsentralen (andrelinjetjenesten). Førstelinjetjenesten er også behjelpelig med formidling og eventuell søknad til for eksempel kurs ved Statped (tredjelinjetjenesten).
Praksis kan avvike i de ulike fylkene.

 

Briller

Vanlige solbriller filtrerer ca 40-50 % av lyset, i hele fargespekteret. Ved øyesykdommer som gir økt lysømfintlighet anbefales filterbriller som mer målrettet filtrerer den mest sjenerende delen av lyset, nemlig det blå lyset, men i stor grad bevarer eller forsterker kontrastsynet. Det finnes ulike typer filterglass som hjelper mot lysømfintlighet, og det kan være store individuelle forskjeller på hvilken type filter som oppleves som mest behagelig. Det er også forskjellig behov for filter og mørkhetsgrad i forhold til hvilke lysforhold man skal oppholde seg i. Det kan være nødvendig å prøve seg frem, og Hjelpemiddelsentralen i samarbeid med Optiker kan legge til rette for at man får anledning å prøve ut ulike typer filter.

Les mer om: Briller

 

Kontaktlinser

En del personer med albinisme har god erfaring med kontaktlinser som hjelper mot lysømfintligheten.

Les mer om: Kontaktlinser

 

Belysning

Synshemmede kan ha spesielle belysningsbehov som er en direkte følge av synshemningen og som ikke tilfredstilles av det normale belysningsutstyr. Det kan skyldes behovet for en unormalt kort næravstand ved for eksempel lesing, forøket lys- og/eller kontrastbehov eller spesiell grad av nærsynthet.

Les mer om: Belysning

 

Lysskjerming

Lysskjerming av vindu og lysskjerming av bil.

Les mer om: Lysskjerming

 

Solbeskyttelse

Som solbeskyttelse foreslår Statens strålevern solkrem, solbriller, beskyttelse av klær, caps eller hatt og opphold i skyggen.

Les mer om: Solbeskyttelse

 

Andre hjelpemidler som kan være nyttig 

(Se www.adaptor.no)

Datautstyr og tilbehør til data 
-Tastatur med store bokstaver (Keys-U-See) eller høy kontrast.
- forstørrelsesprogram( Zoomtekst)

 

Synshjelpemidler /forstørrende luper og annet:

Det finnes en rekke ulike fabrikater og modeller på Lese-TV som forstørrer tekst fra bok via et fastmontert kamera opp på en skjerm som monteres i en god arbeidshøyde. Tavlekamera kan benyttes sammen med lese-TV, slik at en elev/student kan sitte ved egen pult og lese teksten som lærer skriver på tavla på sin egen PC-skjerm.
Gjør Ipad samme nytte som lese tv? Anbefaler iPad og koble denne opp til Ablecenter som hjelpemiddelsentralen leverer – et bittelite kamera som monteres i taket i klasserommet som kan styres med iPaden for å se tavla, boken på pulten osv. Hjelpemiddelsentralen hjelper med montering og opplæring.
Bruker gjerne e-bøker i høyere utdanning. Noen bruker lupefunksjonen på iPhone og iPad.

Av håndholdte synshjelpemidler finnes luper som er basert på "forstørrelsesglass" med ulik styrke, med og uten innebygd belysning. En nyere type lupe er basert på digital teknologi og fungerer i praksis som en håndholdt Lese-TV. Skjermen legges direkte over teksten, teksten kan forstørres etter eget ønske.

Kontakt fylkets Hjelpemiddelsentral for utprøving av slike hjelpemidler evt i samarbeid med synspedagog eller kommunal synskontakt.

Lese-TV
Tavlekamera
Lupelampe
Leselupe
Elektronisk lupe

Lupebrille

I en lupebrille kan man montere opptil 8 x forstørrelse (1-8), eks. Keeler LVA 22 x 4
· Er synsstyrken dårligere enn 0,3, har man krav på refusjon av disse eller sterke lesebriller.