Tredjelinjetjenesten

Statped - Statlig spesialpedagogisk Støttesystem

https://www.statped.no/syn/

Statped skal gi spesialpedagogisk støtte til kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med barn og elever med varige og omfattende behov for særskilt tilrettelegging.

Statped er et direktorat under Kunnskapsdepartementet.

Statped gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner:

lokalisert på 13 forskjellige steder  i landet
like tjenester til hele landet
felles system for å behandle søknader
flerfaglig tilnærming

Rammer for Statpeds bistand:

-det skal skje innenfor barnehage- og opplæringsloven, og ytes slik at barnehager og skoler gjøres i stand til å tilrettelegge for inkluderende barnehage- og opplæringstilbud
-bistanden skal være knyttet til å hjelpe kommuner og fylkeskommuner, slik at barna kan nå målene i rammeplan for barnehagen og elevene kan nå kompetansemålene i gjeldende læreplan  

Søknad til Statped

Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner og fylkeskommuner.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste kan søke om:
Individbaserte tjenester er samarbeid som er rettet mot en navngitt person.
Systembaserte tjenester er samarbeid som ikke er rettet mot navngitte personer. 

 

Søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste
Kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om individ- og systemtjenester.

Skjema for høgskoler og universiteter - melde behov om tjenester fra Statped
Statped tilbyr tjenester til universiteter og høgskoler.