Tredjelinjetjenesten

Statped - Statlig spesialpedagogisk Støttesystem

Statped er den statlige "tredjelinjetjenesten" med fagpersoner som kan gi råd og veiledning til Skole, Barnehage i samråd med PP-tjenesten i kommunen. Statped har kompetanse innen flere ulike fagområder bl.a. syn. Statped er desentralisert og har ulike sentre og fagmiljøer på ulike steder i landet.

Innenfor fagområdet syn har Statped tre ulike enheter: Huseby kompetansesenter, Tambartun og Statped Nord. Disse sentrene har tilknyttet synspedagoger med spesialkompetanse barn og voksne med svaksynthet. 

For å få hjelp fra Statped må skole eller barnehage sende søknad om "tjenester" fra Statped , søknadsskjema finnes på nettsiden www.skolenettet.no.

 

Huseby Kompetansesenter

Huseby kompetansesenter www.statped.no/huseby

Huseby kompetansesenter ligger i Oslo og gir tjenester til Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Senteret har  lokal synspedagogtjeneste i disse fylkene. Huseby har landsdekkende oppgaver knyttet til døvblindhet og voksne som mister synet helt eller delvis.

Les mer om: Huseby Kompetansesenter

Statped Nord

Statped Nord www.statped.no/nord

Statped Nord består av Nordnorsk kompetansesenter, Nordnorsk spesialpedagogisk nettverk og Samisk spesialepedagogisk støtte. Statped Nord skal ivareta tverrfaglighet og koordinering innen alle spesialpedagogiske fagområder i hele Nord-Norge. 

Statped Nord gir tjenester til barn, unge og voksne med synshemming. Dette skjer gjennom utredning, lokal veiledning, tiltaksutforming og kompetansespredning. Fagmiljøet samarbeider nært med andre instanser med ansvar innenfor samme målgruppe, spesielt spesialisthelsetjenesten, Hjelpemiddelsentralene. 

 

Tambartun Kompetansesenter

Tambartun kompetansesenter www.statped.no/tambartun

Tambartun kompetansesenter ligger på Melhus utenfor Trondheim. Tambartun kompetansesenter gir tjenester til synshemmede og deres lokale nettverk i en primærregion som omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Les mer om: Tambartun Kompetansesenter