Du er her: Albinisme» "Å leve med albinisme"» Voksen

Utdannelse/yrke

Med albinisme er det noen begrensninger, men mange muligheter når det gjelder yrkesvalg.

Yrkene til de som var til stede på likemannsseminaret:

• Spesialpedagog
• Musikklærer
• Jobb i nettbank
• Avdelingsleder kjøkken
• Omsorgsarbeider
• Privatpraktiserende psykolog
• Gårdbruker
• Student
• Fysioterapeut
Noen jobber i redusert stillingsprosent, noen har fått delvis eller full uføretrygd.

Hva som er viktig å formidle til andre i samme situasjon:
Det er mange muligheter innenfor yrkesvalg!


Arbeidsreiser organsiert i fylket, dette kan undersøkes.

Svaksyntheten medfører økt risiko for belastningsskader. Det er mulig å få gratis fysioterapeut for dette!