Sosiale sider

Å ha albinisme medfører en del utfordringer rent sosialt. Dels fordi at svaksynthet begrenser muligheten til å se og forstå andre menneskers kroppsspråk. Men også fordi det hvite håret gir personen et særpreget utseende som stikker seg ut i folkemengder.

Voksne med albinisme har familie og barn, slik som alle andre.

Som svaksynt forelder kan det være vanskelig å finne barnet sitt igjen i en folkemengde. Man kan da f.eks utstyre dem med klær med sterke farger.

Som svaksynt kan det være vanskelig å oppnå blikkontakt med dem man snakker med.
Normalt seende kan oppfatte dette negativt, oppfatte det som avvisende at man ikke får blikkontakt.
Fordi det er vanskelig å gjenkjenne folk, kan man bli oppfattet som overlegen fordi man ikke hilser på folk man treffer på.

Ofte kan det føles mer OK å smile til folk man møter, enn å våge å si hei til feil person.

Mennesker som man blir kjent med vil ganske fort se på en som en hvilken som helst annen venn, og ganske fort slutte å legge merke til ens ”lyte”. De glemmer at man er svaksynt.

Det kan være vanskelig å finne folk, for eksempel hvis man har avtalt å møtes på cafe. Da er det bedre å avtale at de man møter skal gripe tak i en.

Vi kan også bli forvekslet med andre.

Kroppsspråk kan være en utfordring. Dels fordi svaksynte ikke oppfatter nyanser i andres kroppsspråk. Det er kanskje også vanskelig for andre å tolke de signalene vi gir på grunn av dårlig syn.

Fordi man som svaksynt ser lite, blir man flink til å kjenne igjen folk på andre trekk, f.eks stemme, ganglag osv.

For en person med albinisme (som ikke har farget håret) er det vanskelig å være anonym i en mengde.

Noe annet som er viktig for å fungere godt sosialt er at man er godt kjent i de miljøene man ferdes i, enten det er på kjøpesenteret, eller andre steder, slik at man ikke blir isolert fordi man ikke er kjent og kan ha vanskeligheter med å finne frem fordi man ikke ser. Mange med albinisme synes slike situasjoner er så ubehagelig at man heller lar være å delta. Dette kan virke veldig begrensende på det sosiale livet.