Fritidsinteresser

Fritidsaktiviteter er en av de aller viktigste kanalene for bygging av sosiale nettverk. For å få et sosialt utbytte av fritidsaktiviteten er det nødvendig at man føler at man mestrer selve aktiviteten. Det er derfor viktig at man får anledning til å prøve seg ubegrenset frem i å finne en aktivitet man trives godt med.

Begrensede fritidstilbud kan være et problem for folk som bor mindre sentralt. Dette bør kompenseres med transport så langt det går. Synshemmede har begrensede muligheter til å besørge egen transport og kan derfor ha behov for at foreldrene stiller ekstra opp i ungdomstiden. Et annet alternativ kan være å søke fylkeskommunen om TT-kort (tilrettelagt transport), slik at man kan benytte seg av taxi til og fra ulike fritidsaktiviteter. Ordningen fungerer noe ulikt rundt om i landet med hensyn til beløp eller antall turer på kortet, men de aller fleste synshemmede vil få innvilget dette. Dette er et flott hjelpemiddel for at ungdom skal kunne være så aktive og selvstendige som mulig. Søknadsskjema kan lastes ned på de ulike fylkeskommunenes nettsider. 

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for fritidsaktiviteter for synshemmede, men ballspill og andre typer lagidrett er erfaringsmessig ikke det beste alternativet. Mange har veldig gode erfaringer med gruppeorganisert individuell idrett som ski, friidrett, svømming, kampsport, ridning, kor ol.