Kjærester

Kjæreste og forelskelse er viktig for tenåringer. Dette er alderen for det første møtet med denne delen av voksenlivet. For tenåringer er utseendet viktig, kanskje fordi man er i en prosess der egen identitet skal utvikles. Utseendet er en del av denne identiteten, og det fungerer i mange tilfeller som en uttrykksform for valg av livsstil og holdninger for øvrig. På samme måte er valg av kjæreste ofte noe som sier noe om egen identitet. Utseende blir derfor svært viktig i valg av kjæreste.

Mennesker med albinisme oppfattes av mange å ha et utseende som er mindre attraktivt enn gjennomsnittet. Kanskje særlig for gutter, fordi gutter med albinisme er lenger unna det mørke skjønnhetsidealet for menn, enn jentene gjør fra det blonde, blåøyde skjønnhetsidealet for kvinner.

Vi tror at det å ha en kjæreste som oppfyller et slags Hollywood-ideal er viktigere jo yngre man er. Etter hvert som man blir eldre blir helhetsinntrykket av en person viktigere, og mange tør i større grad å innrømme at de synes mennesker med et så unikt utseende som vi med albinisme har er både spennende og attraktivt.