Hjelpemidler

Behovet for hjelpemidler øker med klassetrinnene, så pass på å ha regelmessige møter med skole, PP tjeneste og synspedagog om dette økende behovet. 

 

Vanlige hjelpemidler brukt av foreningens medlemmer er:
Solskjerming, ergonomisk pult, luper, lydbøker, Pc med forstørrelses muligheter og lese tv funksjon. Kamera mot tavle m.m. Daisy-spiller.

En god leveregel er å selv prøve å holde seg oppdatert om nytt utstyr på markedet da du gjerne ikke blir oppdatert på dette av det offentlige. Hør gjerne med andre medlemmer i foreningen om hvordan de har løst sine problemer. 

Synspedagogen skal være oppdatert på aktuelle hjelpemidler og kan gi gode råd når han kjenner elevens behov. Ofte er det viktig at eleven får hjelpemiddelet før han egentlig trenger det. Da får elven tid til å lære seg å mestre hjelpemiddelet slik at han er klar når han trenger det.