Etter skolestart

Hva skal man gi av informasjon til andre elever og foreldre? Hvor nøye skal man informere om albinisme? Behovet for informasjon er vel alltid et ”hett” tema, noen synes det å informere kan legge mer press på en skolesituasjon for barnet enn strengt tatt nødvendig, mens andre synes det hjelper.

Innad i foreningen finnes det gode erfaringer med begge deler, så det er vanskelig å gi noen fasit på dette så vi nøyer oss med å gjengi et par situasjoner som hadde positiv virkning. 

I en situasjon hadde foreldrene informert klassen om albinisme og hvorfor ting er som de er, siden det hadde forekommet en del mobbing osv. Dette hjalp og roet ned situasjonen innad i klassen, men hadde ellers liten effekt i forhold til andre klasser/klassetrinn.

En annen av foreningens medlemmer tok med synspedagogen på første foreldremøte for å forklare de andre foreldrene litt om albinisme siden barn i tidlig skolealder gjerne spør foreldrene hvis de lurer på noe og da er det jo godt å kunne svare riktig for dem også. Familien synes å merke at dette hadde positiv effekt.

En elev som er svaksynt oppfører seg gjerne litt annerledes enn andre barn. For eksempel:

eleven har boken tett inntil fjeset når det leser. 
eleven har lettere for å snuble eller dytte borti ting eller andre elever. 
eleven har behov for å sitte langt fremme for å kunne følge med
eleven har gjerne spesielle hjelpemidler osv

Hvis de andre elevene ikke vet hvorfor, er det gjerne vanskeligere å akseptere og ta hensyn til dette. Barn aksepterer fort når de vet hvorfor. Vi ga informasjon til medelevene og det var veldig riktig i vårt tilfelle. I tillegg tok synspedagogen med briller som tilsvarte vår sønns syn, slik at lærer og medelever fikk prøve og se hvor vanskelig det er å bevege seg og lese når man er svaksynt. 

Etter dette var det full aksept i klassen for at vår sønn kunne bevege seg frem til tavlen, mens læreren snakket, for å se nærmere på hva som var skrevet på tavlen eller for å ta på den gjenstanden som ble vist frem, for så å sette seg rolig ned igjen. Alle elevene var inneforstått med at det var kun vår sønn som fikk lov til dette og hvorfor.