Du er her: Albinisme» "Å leve med albinisme"» Skolealder

Etter skolestart

Hva skal man gi av informasjon til andre elever og foreldre? Hvor nøye skal man informere om albinisme? Behovet for informasjon er vel alltid et ”hett” tema, noen synes det å informere kan legge mer press på en skolesituasjon for barnet enn strengt tatt nødvendig, mens andre synes det hjelper.

Innad i foreningen finnes det gode erfaringer med begge deler, så det er vanskelig å gi noen fasit på dette så vi nøyer oss med å gjengi et par situasjoner som hadde positiv virkning.

I en situasjon hadde foreldrene informert klassen om albinisme og hvorfor ting er som de er, siden det hadde forekommet en del mobbing osv. Dette hjalp og roet ned situasjonen innad i klassen, men hadde ellers liten effekt i forhold til andre klasser/klassetrinn.

En annen av foreningens medlemmer tok med synspedagogen på første foreldremøte for å forklare de andre foreldrene litt om albinisme siden barn i tidlig skolealder gjerne spør foreldrene hvis de lurer på noe og da er det jo godt å kunne svare riktig for dem også. Familien synes å merke at dette hadde positiv effekt.