Barnehage

Det går helt fint å ha et barn med albinisme i barnehage. 

Barnet kan pga svaksynthet søkes inn på prioritet 1, med attest fra f.eks øyelege eller PPT.

Barnehagen kan får veiledning fra synspedagog og kompetansesenter i hvordan man best kan legge til rette for et svaksynt barn. 

Det er fint om synspedagogen kommer minst en gang i året og observerer barnet og lokalene, slik at forholdene kan tilrettelegges ut fra hvilket stadiet barnet er i. 

Lysavskjerming 
Man trenger lysavskjerming både i forhold til sollys utenifra men også fra lys inne. Barnehager har ofte kun sterkt lys i taket som kan virke blendende.

Barnehagen kan søke kommunen om f.eks persienner. Ikke ta et nei for et nei. Barnet kan trenge solskjerming også i barnehagen. 

 

Kontraster
For barn som er svaksynte er det en fordel med sterke kontraster. Dette kan ofte gjøres med enkle grep hvis man er klar over det. For eksempel bruke en ensfarget mørk duk sammen med ensfarget lyst serviset. Male kanten på sandkassen i en sterk farge. Ha forskjellige farger på kassene som lekene oppbevares i osv.

 
Assistent
Barnet trenger litt ekstra oppmerksomhet fra de voksne. Særlig ved utelek er det godt å ha en ekstra voksen som kan følge med det svaksynte barnet. Barnet trenger hjelp til å orientere seg i forhold til de andre barna.

Det er en god ide at barnehagepersonalet er lett gjenkjennelig, for eksempel med like parkdresser, collagegenser eller refleksvester.

 

Hørsel ØRE
Et svaksynt barn blir ekstra sliten hvis det er mye støy i barnehagen. En familie har fått skaffet et ”Hørseløre” til barnehagen, som varsler hvis lydnivået blir for høyt. Det er en lampe med bilde av et øre. Øret lyser grønt når lydnivået er bra, og det lyser en rød lampe hvis lydnivået blir for høyt. Dette kan være til hjelp i barnehagen for å bli bevisst på støynivået inne.