Du er her: Albinisme» "Å leve med albinisme"» Barndom

Barnehage

Det går helt fint å ha et barn med albinisme i barnehage.
Barnet kan pga svaksynthet søkes inn på prioritet 1, med attest fra f.eks øyelege eller PPT.
Barnehagen får veiledning fra synspedagog og kompetansesenter i hvordan man best kan legge til rette for et svaksynt barn.


Lysavskjerming
Barnehagen kan søke kommunen om f.eks persienner. Ikke ta et nei for et nei. Selvfølgelig trenger barnet solskjerming også i barnehagen.

Assistent
Barnet trenger litt ekstra oppmerksomhet fra de voksne. Særlig ved utelek er det godt å ha en ekstra voksen som kan følge med det svaksynte barnet. Barnet trenger hjelp til å orientere seg i forhold til de andre barna.

Det er en god ide at barnehagepersonalet er lett gjenkjennelig, for eksempel med like parkdresser, collagegenser eller refleksvester.

Hørsel ØRE
Et svaksynt barn blir ekstra sliten hvis det er mye støy i barnehagen. En familie har fått skaffet et ”Hørseløre” til barnehagen, som varsler hvis lydnivået blir for høyt. Det er en lampe med bilde av et øre. Øret lyser grønt når lydnivået er bra, og det lyser en rød lampe hvis lydnivået blir for høyt. Dette kan være til hjelp i barnehagen for å bli bevisst på støynivået inne.