Du er her: Albinisme» Nyheter og artikler» Medlemsundersøkelsen 2004

Prioritering av punktene i vedtektenes formålsparagraf

Selv om disse spørsmålene kan synes å ligne hverandre så er det en viktig forskjell at det første spørsmålet omhandler det reelle arbeidet, mens det andre omhandler hva NFFA i følge vedtektene faktisk skal jobbe med.

Hvordan ønsker du at foreningens ressurser skal prioriteres mellom disse formålene?


Som vi ser er ikke medlemmene villige til å prioritere mellom oppgaver i, og formål med, NFFA. Dette på tross av at man i det andre prioriteringsspørsmålet ber spesifikt om det.
I den grad det kan sies å være forskjeller mellom de gjennomsnittlige poengsummene så er ikke disse signifikante, det vil si at de antas å være resultater av tilfeldig variasjon.

Det eneste som skiller seg litt ut er viktigheten av å opparbeide livsløpskompetanse. Dette ser ut til å være den viktigste oppgaven for medlemmene.

Den manglende prioriteringen samt den høye gjennomsnittskåren kan tolkes som et resultat av at medlemmene synes alle oppgaver i NFFA er svært viktige, og at NFFA følgelig er viktig for dem. Dette står igjen i kontrast til den mangelfulle viljen til innsats.