Du er her: Albinisme» Nyheter og artikler» Medlemsundersøkelsen 2004

Prioritering av foreningnens arbeidsområder

Styret ser seg nødt til å prioritere mellom de mange ulike oppgavene som er aktuelle for NFFA. Grunnen til dette er knappe ressurser både i form av penger så vel som tid og arbeidskraft. Det har også vist seg vanskelig å rekkrutere medlemmer til verv i foreningen.

Hvor viktig synes du det er at NFFA arbeider med følgende oppgaver?
Medlemmene ble bedt om å prioritere på en skala fra 1 til 6 der 1 = laveste prioritering.