Du er her: Albinisme» Nyheter og artikler» Medlemsundersøkelsen 2004

MEDLEMSUNDERSØKELSEN 2004

Medlemsundersøkelsen 2004 er en spørreundersøkelse som er utført blant medlemmene i NFFA. Spørsmålene som ble stilt omhandlet hovedsakelig medlemmenes meninger om arbeidet til NFFA ut fra et prioriteringsperspektiv. Undersøkelsen inneholder også noen spørsmål om medlemmene og deres forhold til NFFA. Joar Brakstad har stått for gjennomføringen av undersøkelsen, og har gjennomgått og analysert resultatene med bistand fra førsteamanuensis Atle Møen. Her i Lysluggen gjengis kun et sammendrag, den komplette rapporten kan fås ved henvendelse til sekretariat (evt. per e-post).