Du er her: Albinisme» Nyheter og artikler» How to see - et foredrag (2007)

"How to see" et foredrag (2007)

"How to see" et foredrag.

Av den engelske øyelegen
Braien T Evans PhD. I forbindelse med årsmøte/familiekursus i Legoland i slutten av september 2007.

Braien T Evans har selv albinisme.
NFFA var til stede på årsmøtet i den Danske foreningen for albinisme DFFA. Det ble arrangert den 28. til 30. september på hotell Legoland i Billund Danmark. Det var i den forbindelse at jeg var så heldig å fikk være til stedet på dette meget interessante, foredraget, foredraget var på engelsk, men jeg skal her forsøke å gjengi det viktigste av det han sa i sitt over to timer lange foredrag.


Hos personer med albinisme, er samsyn et problem. Hvert sitt øye lever sitt eget liv og samsyn er vanskelig å oppnå.
Hos personer med albinisme er øyeeplets innside hvitt, er ikke farget som et normalt pigmentert øye. Dette medfører at lys reflekteres gjennom og rundt inne i øyelegemet. Vi kan forestille oss innsiden av et fotoapparat for gammeldags film og den ideelle innsiden er sort. Hadde innsiden av fotoapparatet vært hvit, så ville man fått uskarpe bilder på filmen pga. av strø lys. Slik er øyet også sier Evans i sitt foredrag.

Øynene til personer med albinisme har også ingen medfødt evne til å bli automatisk oppmerksom på objekter som er i bevegelse og som befinner seg i synsfeltet (trackingsystem). Derfor er det vanskelig for en person med albinisme å følge: For eksempel. en ball som er i fart og, dette kan gi seg utslag i at man ikke finner den store gleden i fotballkamper eller ballspill. Dessuten så er denne egenskapen en fordel når man skal orientere seg i trafikken. Evans sier at dette trackingsystemet, kan vi tenke oss som en slags software i hjernen som brukes til å kompensere for nystagmus. Hjernen må bruke software for å korrigere det urolige bilde øynene gir mht, til øyets ufrivillige bevegelser.

Ved skanning med ny laserteknologi vil man kunne få fram flere nyttige data om øyet. Han hevder at øyets form hos en med albinisme, ikke er lik et normalt pigmentert øye. Man kan forestille seg en ballong som ikke er fult oppblåst og dermed ikke har den optimale tiltenkte formen. Dette gir en del mindre synsfeil, blant annet, at det skarpeste bilde øyets linse gir, ikke nødvendig vis projiseres på det optimale stedet i forhold til syns cellene. Dette kan altså korrigeres på en enkelt måte med progressive linser for å få et mer optimalt syn. I tillegg kommer korreksjon for skjeve hornhinner (astigmatisme), dersom det er nødvendig. Dersom man klarer og korrigere astigmatisme og for optimal projisering av bilde på den plassen i øyet hvor det er tettest med syns celler, så vil man kunne redusere nystagmus. Dette vil gi bedre syn (oppløsning) når man skal f.eks lese på nært hold.

En annen faktor er mengden av syns celler hos personer med albinisme, som ser ut til å være redusert., dette medfører at man har problemer med å lese små bokstaver, hvor man ofte ikke kan se forskjell på m og n, og at rn ser ut som m.

Dr. Evans hevder at det er av stor betydning for oss med albinisme og korrigere for astigmatisme, og samtidig å bruke fargede irislinser som reduserer strølyset i øyelegemet med opp til 40%, eller enda bedre er opake linser. Opake linser er ei linse som har helt lystett irisområdet, med påmalt irisbilde etter ønske.

Mange med albinisme vil også ha vanskeligheter med å fokusere (stirre stivt) på et motiv (punkt) over lengre tid. Man vil oppleve at det føles ubehagelig, og at man mister skarphet og fokus. Teorien som Evans har på dette er: At synsnerven er for tynn slik at det ikke blir plass for all informasjon i nerven. For å illustrere dette kan tenkes en trakt som man heller en jevn strøm med veske ned i og til slutt renner over, fordi enden av trakten er for trang til å ta unna mengden over tid.

Evans demonstrerte for oss også hvordan man kunne utnytte (teleskop effekten) ved optikk. Ved å benytte seg av linser og brille samtidig. Vi fikk illustrert dette ved å forsøke en brille som hadde en styrke på +5 og så holdt vi en linse på -5 foran. Ved å justere avstanden mellom disse linsene vil man enkelt kunne utnytte prinsippet for en kikkert. Dette vil i mange tilfeller kunne øke synsbrøken, og prinsippet er jo enkelt.

Det man i større grad må ta hensyn til for oss med albinisme, når man skal korrigere synet er:
1. Lys inn på øye: Farget/opak kontaktlinse. Bruke caps (forestill deg kameraets telelinse)
2. Korrigere i større grad for symmetri (øyets form)
3. Korrigere for astigmatisme.
______________________________________________________________________________________________
Her er powerpointpresentasjonen som ble brukt under foredraget Evans holdt på vårt årsmøtet på Hurdal i april i år. Det er både engelsk og norsk versjon. Presentasjonene er i pdf format.

1. Engelsk utgave del 1.
2. Engelsk utgave del 2.
3. Norsk utgave del 1.
4. Norsk utgave del 2.
J.GauslaaTilbake