NFFAs årsmøte 2006

NFFAs årsmøte 2006

183546_Berit skriver.jpgÅrsmøtet 2006 ble arrangert i Kristiansand på Quality hotell ved Dyreparken helgen 10. til 12. mars. NFFA kunne ha ønsket seg større oppslutning rundt årsmøtet, men når dette er sagt: Så gikk ikke dette ut over kvaliteten på årsmøtehelgen, dette var også oppfatningen hos deltagerne. Det var 20 voksne
og 3 barn som deltok denne helgen.


For de av oss som møtte opp på fredagen, var det sosialt samvær og Gresk bufeet på kvelden som var på programmet. Det ble en hyggelig og sosial kveld. Både barn, unge og voksne fant fort tonen og barna fant fort veien til hotellets egen barne- og aktivitetsrom.

183755_Hjelpemidler.jpgLørdagen var det klart for årsmøte. For barna var det planlagt en tur i Dyreparken med en ansatt fra hotellet, i mens møtet pågikk. Planlegging av denne turen var nok ikke helt vellykket mht ledsagere og tilrettelegging for barna. Derfor ser vi det som en fordel at vi nå har flere småbarnsforeldre med oss i styret som kjenner behovene bedre. Men når det er sagt så ble det en fin tur, mente barna. Årsmøteavviklingen foregikk greit, noe som viser at vi begynner å få en del erfaring med avvikling av årsmøter. Saker som ble behandlet var årsmelding, regnskap, fastsetting av kontingent, budsjett og handlingsplan, eventuelt og valg.
Joar Brakstad (leder) takket for seg etter en 2 års periode, likeså Sten R. Sterner (kasserer). Ny leder ble Nina Krøll Angelsen, ny kasserer ble Jarle Gauslaa, nye styremedlemmer Linda Guldbrandsen og Ingunn Aagensen. Styremedlem Jørgen Søvisdal gikk ut av styret etter en 2 årsperiode, men ble valgt som 1. vara. 2 vara ble Aslaug Ravnevann.
Under eventuelt var det kommet inn et forslag: Albino Aid. Det ble besluttet at denne saken skal styret jobbe videre med.

183946_Aarsmotet.jpgEtter lunsjen var det klart for hjelpemiddelseminar. Hege Røed optiker fra hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder var invitert til å holde foredrag og vise fram ulike syns hjelpemidler. Hun svarte så godt hun kunne på deltagernes spørsmål, for interessen var stor, selv om de fleste kjente til en del hjelpemidler fra før. Det var også mulighet for å prøve ut leseTV, luper og belysning. Jan Brakstad var også invitert til og demonstrer og vise fram sine pulter og arbeidsbord som er tilpasset svaksynte som f.eks bruker leseTV og tavlekamera i en skolesituasjon. Pultene er bygget over en mal slik at de enkelt kan tilpasses individuelle behov for brukerne. Individuell tilpassning var også noe av tanken og idoen bak oppfinnelsen hans. Brakstad fortalte med glød om hvordan de forskjellige praktiske løsningene på disse databordene ble til og at en vanlig magnetlist for kjøkkenkniver ble til en viktig del av databordets verktøy. Seminaret ble avsluttet rundt 18 tiden.

Sener på kvelden var det festmiddag i spisesalen med levende taffelmusikk. Deretter var det sosialt samvær i hotellets salong og bar. Diverse aktiviteter i barne- og aktivitetsrommet både for stor og liten.

Søndagen var det etter frokost duket for likemannseminar. Temaet var: Jobberfaring min første jobb (arbeidslivserfaring). Skal man fortelle om at man er svaksynt og har albinisme i en jobbsøknad? Det så ut som om at det var flertall for ikke å nevne sine handikap i en jobbsøknad fordi man da ofte kanskje blir i første omgang sortert ut av søkerbunken. Det så ut som det var enighet at man bør informere om sin tilstand i et jobbintervju for å avlive eventuelle myter og holdninger fort og greit hos intervjuer. At dette var et tema som fenget stor interesse, var det ikke vanskelig å se. Derfor kan vi nok med fordel komme inn på dette ved en annen anledning fordi dette er et emne mange har spørsmål, erfaringer på.

Årsmøtehelgen var svært vellykket og vi satt alle igjen med en følelse av at vi var blitt godt kjent med hverandre, selv om det ikke var den helt store oppslutningen. Til tross for dette kom det 2 medlemmer som ikke hadde vært med på årsmøte helg før i år. Vi kan spekulere litt i hvorfor det ikke ble flere påmeldte: En av årsakene kan være for kort innkallingsfrist, at vinterferien var foregående helg og stede for årsmøtet.
Vi må bemerke at vi fikk en fantastisk service på hotell Quality i Sørlandsparken, personal og maten var over gjennomsnittet. Og at hotellet har forbedret servicen og maten siden vi hadde seminar der høsten 2002. Til slutt vil vi takke alle deltagerne på årsmøte for at de gjorde sitt til at det ble så vellykket.

J.G