Du er her: Albinisme» NFFA» NFFA Vedtekter

Info om opplysning og forskningsfond

Info om opplysning og forskningsfond

Til fremme av opplysning og forskning vedr. alinisme.

Opprettelsen av dette fondet illustrerer våre medlemmers vektlegging av at det i Norge ikke drives forskning vedrørende Albinisme og at det ikke finnes fagmiljøer med livsløpskompetanse på dette å leve med albinisme.

Dette sett i sammenheng med at regeltilvirkere og bistandsapparatet har høyst varierende kunnskaper om situasjonen - å leve med Albinisme og at dette er svært individuelt for den enkelte innen vår gruppe. Situasjonen gjør at vi har følt behov for gjennom et eget fond å få muligheten til å overlappe der hvor vi føler at likeverdet ikke er ivaretatt av våre politikere og øvrighetspersoner. Vi har også en utfordring når det bla. gjelder underholdningsbransjens bruk av vår tilstand.
Vårt håp er at vi gjennom forståelsen for behovet for likeverd, skal oppnå å finne bidragsytere utover dette at vi selv avsetter hele vår medlemskontingent det enkelte år til dette fondet.

Fondets vedtekter og styre vil påse at midlene benyttes i tråd med intensjonene. Fondets styre er fra 2010 det samme som NFFAs styre.

Med bakgrunn i årsmøtevedtak i NFFA belastes fondets midler ikke med administrative kostnader. All deltagelse skjer som vederlagsfritt arbeid.


Tilbake