Årsmelding 2005

Årsmelding 2005

Norsk Forening for Albinisme er en liten landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres nærmeste. Foreningens formål er å hjelpe alle som er berørt av tilstanden, innhente og spre informasjon, og være et sentrum for aktuelle henvendelser, oppfordre til forskning rundt tilstanden og tilstrebe god kontaktskapning for og mellom medlemmene.

To viktige begivenheter i 2005 var den årlige medlemssamlingen, med seminar og årsmøte. Dessuten ble det for første gang arrangert fagdag om albinisme på Huseby kompetansesenter. Andre viktige oppgaver for styret har vært utgivelsen av medlemsbrevet "Lysluggen" og oppdatering av internettsiden. Det har i 2005 også blitt utgitt en informasjonsbrosjyre om albinisme.

Fullstendig Årsmelding for 2005 kan lastes ned her