Du er her: Albinisme» NFFA

NFFAs identitet og historie

NFFAs identitet og historie

cecilie2.jpgNFFA ble etablert 12. april 1994. Initiativtageren var Tove Pharo Ronde, som selv er mor til et barn med albinisme. Tove så et klart behov for en forening for og av personer med albinisme. Hun fikk med seg Nina Sterner (mor til et barn med albinisme) og Else Aaseth som selv har albinisme. Alle hadde erfart å bli møtt med uvitenhet og uforstand i det offentlige, ja også med manglende forståelse.

Foreningens første tid gikk med til å innhente informasjon og etablere nettverk. Dernest forsøkte Tove, Nina og Else å "oppspore" andre i tilsvarende situasjon. Det ble holdt temadager og seminarer og foreningen fikk etablert sine første hjemmesider på internett.

I dag fremstår organisasjonen med en oversiktlig medlemsmasse og det er åpnet for å ha støttemedlemmer. I tråd med intensjonen fra starten av har man fått en forening for og av medlemmer tilknyttet albinisme. Alt som skjer er frivillighetsarbeid og at vi er en liten forening setter noe begrensning for hva vi klarer å utrette.


Tilbake