Du er her: Albinisme» NFFA» NFFA sine mål

NFFA sine mål


Her følger en liste over Norsk Forening For Albinisme sine mål:

  • Være rådgiver for medlemmer

  • Formidle kontakt med fagpersoner med erfaring vedrørende albinisme

  • Samle medlemmene til seminarer og treff der både det faglige og sosiale ivaretas

  • Medvirke til kontakt over landegrensene for felles opplysningsutveksling

  • Hjelpe alle som er berørt av denne tilstanden, både de som selv har den og de pårørende.

  • Dette for å oppnå felles støtte og gi hverandre informasjon. Innhente informasjon, både på det genetiske og det behandlende plan. Medvirke til informasjon overfor allmennheten, herunder det offentlige, slik at dette vil bli mer "avmystifisert".

  • Spre informasjon til helsestasjoner, øye- og hudspesialister, synspedagoger og kommunale synskontakter om foreningens eksistens.

  • Informere de samme om forskning som foregår i utlandet.

  • Være et sentrum hvor alle kan henvende seg for hjelp og informasjon.

  • Oppfordre til forskning på området. Bestrebe en god kontaktskapning for - og mellom medlemmene.