Du er her: Albinisme» NFFA» Kontakt styret

Regionskontakter

Regionkontaktene skal sikre medlemmene som er spredt over hele Norge - hvor også nye medlemmer kommer til. De skal ha mulighet til å kjenne nærhet til forening og kontaktflaten som er en del av foreningen. Regionkontaktene skal være førstelinjetjenesten overfor medlemmene og de nærmeste i sin region, samt førstelinjetjenesten overfor det offentlige i sin region og fremme forslag til lokale aktiviteter for medlemmene her.

Oslo
Anne Britt Brandshaug, telefon: 22 64 64 00 / 91 31 27 97, epost:


Akershus
Anne Melgren, telefon: 67 10 43 63

Østfold
René Helminsen, Fredrikstad, telefon 90 50 30 98

Aust-Agder og Vestfold
Jarle Gauslaa, Lillesand, telefon: 37 27 19 26, epost:

Buskerud
Ingunn Engebretsen, telefon: 92 24 26 75

Nordland, Troms og Finmark
Nina Larsen Reine, telefon: 93 60 00 72, epost:


Hedmark og Oppland
Anne Guri Kløvstad, telefon: 62 36 96 40

Hordaland
Linda B. Gulbrandsen, Os, telefon: 56 30 63 53 / 92 61 13 89, epost:


Rogaland
Anja K. Haugom, Tlf: 99 29 33 05 epost:

Vest-Agder
Nancy Janbu, telefon: 38 02 27 74, epost:


Sogn og Fjordane
Arnhild Sargenius, Førde, epost:


Trøndelag-fylkene
Geir Sunde, Melhus, telefon: 72 87 10 51, epost:


Møre og Romsdal
Laila Brakstad, Vistdal, telefon: 71 23 51 88 / 97 70 34 21, epost:


Telemark
Gerd Kroken, telefon: 92 22 38 93
epost:


Tilbake