Du er her: Albinisme» NFFA

NFFA


NFFAs identitet og historie

cecilie2.jpgNFFA ble etablert 12. april 1994. Initiativtageren var Tove Pharo Ronde, som selv er mor til et barn med albinisme. Tove så et klart behov for en forening for og av personer med albinisme. Hun fikk med seg Nina Sterner (mor til et barn med albinisme) og Else Aaseth som selv har albinisme. Alle hadde erfart å bli møtt med uvitenhet og uforstand i det offentlige, ja også med manglende forståelse.

Les mer om: NFFAs identitet og historie


Omfang og kontaktflate

NFFA har i dag regionkontakter og fordeling av fylkeskommuner kan sees nedenfor.
Dette for å sikre medlemmene som er spredt over hele Norge.


Les mer om: Omfang og kontaktflate


NFFA er landsdekkende

Statistisk er det ca 250 - 300 personer med albinisme i Norge. Dette er en liten men synlig gruppe i samfunnet. Aldersfordelingen vet vi lite om - en kan derfor "tegne" et bilde og si at 1/4 er eldre enn 55 år, 2/4 er mellom 20 og 55 år og den siste 1/4 er ungdom og barn.

Les mer om: NFFA er landsdekkende