Du er her: Albinisme» Nyheter og artikler

Nyheter og artikler

Kategori: Generelt
onsdag 18. august 2021

Invitasjon til årsmøte den 02.09.2021


Kjære alle medlemmer av NFFA! Du ønskes herved velkommen til digitalt årsmøte på Zoom den 02.09.2021 for Norsk forening for Albinisme.

På årsmøtet gjennomgås blant annet regnskap, budsjett, orienteringer om viktige saker vi holder på med, samt velger nytt styre til neste periode.

For å klare å avholde årsmøtet innenfor pålagt frist så må vi gjennomføre dette årsmøtet digitalt.
Dersom høstens nasjonale smittevernregler tilsier at vi får lov til å arrangere et fysisk arrangement, vil dere få invitasjon til et helgearrangement i løpet av høsten.

Vi håper du har anledning til å delta på årsmøte, da din stemme er viktig for organisasjonen!
Detaljer for å koble seg på Zoom er sendt ut i nyhetsbrev og kan også fås ved å kontakte styret - og er ment for registrerte medlemmer.

Papirer til årsmøtet finner du på nettsiden vår under menyen NFFA - referater og årsmeldinger - NFFAs årsmøte i 2021

Skulle du ha spørsmål om deltakelse så ta kontakt med oss i god tid på forhånd.


Med vennlig hilsen
Styret i NFFA